Uprawnienia budowlane

Z tego materiału dowiesz się co może być oceniane, w chwili kiedy starasz się o uprawnienia budowlane. W pierwszej kolejności sprawdzane jest to, czy masz zdolność do kompetentnego nadzorowania budowy budynków mieszkalnych, zgodnie z Kodeksem Budowlanym. Obejmuje to skuteczne postępowanie z podwykonawcami, konsumentami i innymi osobami związanymi z budową.

uprawnienia budowlane

Przy obliczaniu, niezbędnego doświadczenia sprawdzane są m.in. to czy wykonałeś prace na budowach pod nadzorem w pełni licencjonowanego budowniczego. Liczone jest również Twoje ekwiwalentne doświadczenie zawodowe w pełnym wymiarze godzin.